خیزش هوش مصنوعی 2018

A.I. Rising 2018

t

Sebastian Cavazza - Stoya - Marusa Majer -


85 min


Drama - Romance - Sci-Fi


2018


Sebastian Cavazza - Stoya - Marusa Majer -


85 min


Drama - Romance - Sci-Fi


2018داستان این فیلم عشق میان یک انسان و یک ربات را به تصویر می کشد که مرز های طبیعت انسانی را مورد آزمایش قرار می دهد…

An intimate relationship between a human and an android tests the boundaries of human nature.