پسران بوفالو 2018

Buffalo Boys 2018

t

Yoshi Sudarso - Ario Bayu - Pevita Pearce -


102 min


Action


2018


Yoshi Sudarso - Ario Bayu - Pevita Pearce -


102 min


Action


2018دو برادر به نام‌های جامر و سوآ برای انتقام پدرشان که زمانی سلطان بوده است به جاوه می‌روند.

Two brothers named Jamar and Suwo came back to the land of Java to avenge their father, who was a Sultan, after years of exile in America.