آیا میتونی منو ببخشی ؟ 2018

Can You Ever Forgive Me 2018

t

Melissa McCarthy - Richard E. Grant - Dolly Wells -


106 min


Biography - Comedy - Crime


2018


Melissa McCarthy - Richard E. Grant - Dolly Wells -


106 min


Biography - Comedy - Crime


2018زمانی که بیوگرافی نویس مشهور، لی ایزریل، دیگر قادر به فروش کتابهای خود نیست، تصمیم می گیرد با فریب دادن دیگران کتابهایش را به فروش برساند. دوستش جک دراین امر به او کمک می کند.

When Lee Israel falls out of step with current tastes, she turns her art form to deception.