زندگی عالی 2018

High Life 2018

t

Robert Pattinson - Juliette Binoche - André Benjamin -


113 min


Adventure - Drama - Mystery


2018


Robert Pattinson - Juliette Binoche - André Benjamin -


113 min


Adventure - Drama - Mystery


2018پدر و دختری تلاش می‌کنند تا در فضا زندگی خود را نجات دهند.

A father and his daughter struggle to survive in deep space where they live in isolation.