هولمز و واتسون 2018

Holmes & Watson 2018

t

Will Ferrell - John C. Reilly - Ralph Fiennes -


90 min


Adventure - Comedy - Crime


2018


Will Ferrell - John C. Reilly - Ralph Fiennes -


90 min


Adventure - Comedy - Crime


2018کارآگاه "شرلوک هولمز" (ویل فرل) و دکتر جان واتسون (جان سی‌رایلی) برای انجام تحقیقات یک پرونده قتل به کاخ باکینگهام می‌روند. آن‌ها چهار روز برای حل معمای قتل زمان خواهند داشت وگرنه قربانی بعدی ملکه انگلستان خواهد بود...

A humorous take on Sir Arthur Conan Doyle s classic mysteries featuring Sherlock Holmes and Doctor Watson.