اگر خیابان بیلی می تونست صحبت کنه 2018

If Beale Street Could Talk 2018

t

KiKi Layne - Stephan James - Regina King -


119 min


Drama - Romance


2018


KiKi Layne - Stephan James - Regina King -


119 min


Drama - Romance


2018زنی در "Harlem" شدیدا در حال تلاش است تا بیگناهی نامزدش را ثابت کند و در همین حین اولین بچه اش را بار دار است و ...

A young woman embraces her pregnancy while she and her family set out to prove her childhood friend and lover innocent of a crime he didn t commit.