زمینه های لندن 2018

London Fields 2018

t

Amber Heard - Gemma Chan - Cara Delevingne -


118 min


Crime - Mystery - Thriller


2018


Amber Heard - Gemma Chan - Cara Delevingne -


118 min


Crime - Mystery - Thriller


2018یک زن که می‌داند به دست مردی کشته خواهد شد، تلاش دارد تا بفهمد کدام مرد قاتل او خواهد بود. فیلمنامه این فیلم برمبنای رمان مارتین امیس نوشته شده است.

Clairvoyant femme fatale Nicola Six has been living with a dark premonition of her impending death by murder. She begins a tangled love affair with three uniquely different men: one of whom she knows will be her murderer.