شاهزاده نیجریه 2018

Nigerian Prince 2018

t

Antonio J Bell - Chinaza Uche - Tina Mba -


104 min


Drama - Thriller


2018


Antonio J Bell - Chinaza Uche - Tina Mba -


104 min


Drama - Thriller


2018پس از انتقال به نیجریه، نوجوانی آمریکایی نیجری به نیروهای کلاهبرداری می‌پیوندد تا به آمریکا بازگردد..

After being sent to Nigeria against his will, a stubborn Nigerian-American teenager joins forces with an Internet scammer in order to return to the United States.