کشتارگاه حکومت 2018

Slaughterhouse Rulez 2018

t

Margot Robbie - Asa Butterfield - Michael Sheen -


104 min


Action - Comedy - Horror


2018


Margot Robbie - Asa Butterfield - Michael Sheen -


104 min


Action - Comedy - Horror


2018داستان این فیلم در مدرسه ای شبانه‎روزی برجسته و ممتاز رخ می‎دهد، شاگردان در آنجا برای قدرت و عظمت آموزش می‎یابند...

An illustrious British boarding school becomes a bloody battleground when a mysterious sinkhole appears at a nearby fracking site unleashing unspeakable horror.