قاچاقچی هاندریکس 2018

Smuggling Hendrix 2018

t

Adam Bousdoukos - Fatih Al - Vicky Papadopoulou -


92 min


Comedy - Drama


2018


Adam Bousdoukos - Fatih Al - Vicky Papadopoulou -


92 min


Comedy - Drama


2018ییانیس، نوازنده‌ای که در حال از دست دادن شهرت است برای زندگی بهتر در حال ترک قبرس است اما با فرار سگش همه برنامه‌هایش به هم می‌ریزد...

Yiannis, a faded musician who is about to leave Cyprus for a better life abroad, sees his plans turned upside down when his dog runs away and crosses the Buffer Zone that separates the ... See full summary »