رودخانه 2018

Stxy 2018

t

Susanne Wolff - Gedion Oduor Wekesa - Kelvin Mutuku Ndinda -


94 min


Drama


2018


Susanne Wolff - Gedion Oduor Wekesa - Kelvin Mutuku Ndinda -


94 min


Drama


2018داستان این فیلم درباره‌ی فردی به نام ریکه می‌باشد که در یک سفر طولانی دریایی به کمک مهاجران و پناه‌جویانی که در دریا به دام افتاده‌اند می‌رود. او در این راه دچار چالش‌های جدیدی می‌شود و…

Styx depicts the transformation of a strong woman torn from her contented world during a sailing trip.