دفن کجو 2018

The Burial Of Kojo 2018

t

Ama K. Abebrese - Joe Addo - Henry Adofo -


80 min


Drama - Thriller


2018


Ama K. Abebrese - Joe Addo - Henry Adofo -


80 min


Drama - Thriller


2018مردی به وسیله برادرش در معدن گرفتار شده و دخترش سفری جادویی را برای نجات او آغاز می‌کند.

A man is trapped in a mine shaft by his vengeful brother while his daughter embarks on a magical journey to rescue him.