شکارچی سر 2018

The Head Hunter 2018

t

Christopher Rygh - Cora Kaufman


72 min


Fantasy - Horror


2018


Christopher Rygh - Cora Kaufman


72 min


Fantasy - Horror


2018یک جنگجو و کلکسیونر بزرگ قرون وسطایی از سرهای دشمنانش تنها یک نفر را کم دارد، هیولایی که فرزندش را چندین سال قبل کشته بود و…

A medieval warrior s gruesome collection of heads is missing only one - the monster that killed his daughter years ago.