فانوس دریایی 2016

The Lighthouse 2016

t

Mark Lewis Jones - Michael Jibson - Ian Virgo -


102 min


Thriller


2016


Mark Lewis Jones - Michael Jibson - Ian Virgo -


102 min


Thriller


2016داستان این فیلم بر اساس وقایع اسمالز آیلند در سال 1801 نوشته شده است. در این فیلم توماس هاول و توماس گریفیت که نگهبانان برج فانوس اسمالز آیلند هستند، در طوفانی گیر می افتند که ماه ها به طول می انجامد. این فیلم داستان مرگ، غم، دیوانگی و تنهایی را روایت می کند و سفری غم انگیز به داخل قبل تاریکی های وجود انسان می باشد.

Based on real events which saw two lighthouse keepers stranded for months at sea in a freak storm, the film tells a tale of death, madness and isolation; a desolate trip into the heart of human darkness.