عروس روسی 2019

The Russian Bride 2019

t

Corbin Bernsen - Oksana Orlan - Kristina Pimenova -


101 min


Horror - Thriller


2019


Corbin Bernsen - Oksana Orlan - Kristina Pimenova -


101 min


Horror - Thriller


2019زنی روسی به همراه دخترش به آمریکا سفر کرده تا با مردی میلیاردر ازدواج کند. اما مشخص می‌شود که او فردی روانی بوده و ....

A Russian woman travels to America with her daughter to marry a reclusive billionaire, who turns out to be a psycho who sends their lives spiraling into a living hell.