مرز سه گانه 2019

Triple Frontier 2019

t

Ben Affleck - Oscar Isaac - Charlie Hunnam -


125 min


Action - Adventure - Crime


2019


Ben Affleck - Oscar Isaac - Charlie Hunnam -


125 min


Action - Adventure - Crime


2019داستان در مورد پنج سرباز است که برای یک سرقت بزرگ به آمریکای جنوبی می‎روند. اما هنگام عملیات مشکلی پیش می آید و جانشان به خطر می افتد و ...

Loyalties are tested when five former special forces operatives reunite to steal a drug lord s fortune, unleashing a chain of unintended consequences.