ما 2019

Us 2019

t

Lupita Nyong'o - Winston Duke - Elisabeth Moss -


116 min


Horror - Thriller


2019


Lupita Nyong'o - Winston Duke - Elisabeth Moss -


116 min


Horror - Thriller


2019مادر و پدری فرزندانشان را به یک خانه ساحلی میبرند تا با دوستانشان سرگرم شوند اما آرامش آن‌ها زمانی که مهمانانی برای ملاقات می‌آیند به آشوب تبدیل می‌شود.

A family s serene beach vacation turns to chaos when their doppelgängers appear and begin to terrorize them.