ویرجینیا مینه سوتا 2019

Virginia Minnesota 2019

t

Aurora Perrineau - Rachel Hendrix - Jessica Miesel -


98 min


Comedy - Drama


2019


Aurora Perrineau - Rachel Hendrix - Jessica Miesel -


98 min


Comedy - Drama


2019دو زن جوان که به خاطر یک تراژدی در بچگی از یکدیگر جدا افتاده بودند بار دیگر یکدیگر را پیدا کرده و یک روز را با یاد خاطرات گذشته به شب می‌رسانند...

Two young women, torn apart by a childhood tragedy, unexpectedly reunite and embark on an illuminating 24-hour journey, where they unlock memories of long-forgotten innocence and what it means to truly believe.