ما جوان می میریم 2019

We Die Young 2019

t

Jean-Claude Van Damme - David Castañeda - Elijah Rodriguez -


92 min


Drama


2019


Jean-Claude Van Damme - David Castañeda - Elijah Rodriguez -


92 min


Drama


2019.لوکاس یک پسر بچه ی 14 ساله در واشنگتن دی سی است که وارد زندگی خلافکاری شده است. او قصد دارد کاری کند که برادر 10 ساله اش مسیر رو را طی نکند و وارد چنین کار هایی نشود. در همین حین یکی از کهنه سربازان جنگ افغانستان وارد ...

Lucas, a 14-year-old boy inducted into the gang life in Washington, D.C., is determined that his 10-year-old brother won t follow the same path. When an Afghanistan war veteran comes into the neighborhood, an opportunity arises.