اتاق سفید 2018

White Chamber 2018

t

Shauna Macdonald - Oded Fehr - Amrita Acharia -


89 min


Drama - Sci-Fi


2018


Shauna Macdonald - Oded Fehr - Amrita Acharia -


89 min


Drama - Sci-Fi


2018یک غریبه در یک سلول سفید رنگ مکعبی شکل عجیب و غریب بیدار می‎شود. اسیرکنندگانش او را برای اطلاعاتش شکنجه می‎کنند، اطلاعاتی که وی ادعا می‎کند ندارد…

The United Kingdom. Soon. Civil war rages. A woman wakes up in a blindingly white cuboid cell. Using its sophisticated functionality, her captor tortures her for information; information she claims not to have - or does she?