آهنگ گوزوم آختاریر از مرتضی آیرملو

Signer :

Morteza Iremlu

Song :

Gozum Axtarir

Duration :

03:30

 Gozum Axtarir -Morteza Iremlu

خواننده :

مرتضی آیرملو

آهنگ :

گوزوم آختاریر

مدت :

03:30

دیگر آهنگ های مرتضی آیرملو